FedEx & Flying Cargo Bulgaria

За връзка с отдел Обслужване на клиенти:
0887584935  или  operation@flyingcargo-bg.com

За връзка с Митнически отдел:
0884844694  или  customs@flyingcargo-bg.com

Copyright 2009 Flying Cargo Bulgaria